1952

Rudi vom Ende, Otto Ackermann, Mathias Barz

bis